upsanddowns12.jpg

LITT OM- UPS & DOWNS ROGALAND

 Foreningen ble startet i 2001 og har vokst jevnt fram til i dag og har i dag over 100 barn / unge med deres familier som medlemmer.

 Vi arrangerte også Landskonferansen om Downs Syndrom i Stavanger i 2008. 

Flesteparten av våre medlemmer bor i Sør-Rogaland og Ryfylke. 


Vi arrangerer sosiale akiviteter for våre medlemmer, holder kurs, bidrar til nettverksbygging og formidler informasjon om Downs Syndrom

 
 
Velkommen som medlem eller støttemedlem.


Kontingent er kr. 400 pr år pr medlemsfamilie og fra kr.100 for støttemedlemmer.